Auteursrechten

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele bestanden of artikelen van de website mogen worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieen, opnamen of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende: Mevr. G. Lanting- Boer, dochter van ds. G. Boer.