Publicaties

Lijst van publicaties 

Ds. G. Boer, Jezus in de storm, ‘Herdenkingsprediking’, Huizen 1946

Ds. G. Boer, De invloed van het gezin, referaat mannenbond, Huizen 1951

Ds. G. Boer, Waarom nog een vreemdeling op aarde?, Huizen 1952

Ds. G. Boer, Crisis der midden-orthodoxie, referaat Gereformeerde Bond, uitg. adm. de Waarheidsvriend 1952

Ds. G. Boer, Verbond en prediking, Huizen 1956

Ds. G. Boer en dr. H. Berkhof, Gedachtenwisseling over positie en problemen van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, ’s Gravenhage 1956

Ds. G. Boer, Onze plaats in de Hervormde Kerk… nu, referaat mannenbond, Huizen 1958

Ds. G. Boer, De prediking der verzoening, referaat Gereformeerde Bond, uitgave adm. de Waarheidsvriend 1959

Ds. G. Boer, ‘Kerk en pastoraat’, in S. van der Linde e.a., Roeping en belofte, ‘Ons zijn en werken in de Hervormde Kerk’, Den Haag, 1959, p. 39

Ds. G. Boer e.a. Door het woord alleen. Referaten gehouden op hemelvaartsdag 7 mei 1959, p 149-167.

Ds. G. Boer, De verzoening, Huizen 1961

Ds. G. Boer, De sterke en de Sterkste, Bijbellezingen over het leven van Simson, Huizen 1961

Ds. G. Boer, Van kerken tot kerk, uitg. adm. de Waarheidsvriend, 1962

Ds. G. Boer, Ik ben de Alpha, Preken en Bijbellezingen over Genesis 1, Huizen 1964

Ds. G. Boer, De Gereformeerde Gezindte nu en in de toekomst, referaat C.O.G.G., Huizen 1964

Ds. G. Boer, Vernieuwing der prediking?, referaat mannenbond, Huizen 1965

Ds. G. Boer, Hoop op God, Huizen 1965

Ds. G. Boer, Wie neemt dit kind mee?, Huizen 1967

Ds. G. Boer, De prediking van de verzoening, Woerden 1968

Ds. G. Boer, Eben Haëzer, Huizen 1968

Ds, G Boer e.a. Wat is er in der kerkprovincie Zuid Holland gaande? Presbyteriale kerkvorm in het geding, Adm. de Waarheidsvriend 1968, 32p

De vaste grond, Ter nagedachtenis aan ds. G. Boer, uitgave Gereformeerde Bond, 1973

Ds. G. Boer, Verbond en prediking in Vast en zeker, Aspecten van het verbond Gods, Kampen 1974

Ds. G. Boer, ‘Verloving’ in F. Troost (samenst.), S. Gerssen en H. Jonker (red), De zin van het leven, Den Haag, p. 44 vv.

Ds. G. Boer, Door het geloof, preken over Hebreeën 11, Amsterdam 1974

Ds. G. Boer, Naar de grootheid Uwer barmhartigheden, ‘Luisteren naar de Psalmen’, Kampen 2004

Dr. J. van der Graaf, Ze hadden wat te zeggen, ’25 miniaturen over reisgenoten’, Heerenveen 2004

Dr. J. van der Graaf, Passie voor het Evangelie, Leven en werk van ds. G. Boer, Heerenveen 2005

Ds. G. Boer en dr. C. Graafland, ds. M.D. Geuze (red.), De Geest verlangt naar meer, over de vervulling met de Heilige Geest en Zijn gaven, Nunspeet 2007

Ds. G. Boer, Worstelen met God, Preken  over Jacob en Paulus, Kampen 2007

Ds. G. Boer, Het Hart naar boven, Apeldoorn 2009

Ds. G. Boer, Het gericht op de Karmel, Bijbellezingen over de profeet Elia, Apeldoorn 2009

 Ds. G. Boer, Een vreemdeling in Kanaan, Preken over het leven van Abraham, Kampen 2010

 Ds. G. Boer, Getroost leven en sterven, de 1e zeven zondagen van de Heidelberger Catechismus, Apeldoorn 2010

Ds. G. Boer, Er is verwachting, van advent tot wederkomst. Preken rond de heilsfeiten, Gouda 2013 

Dr. J. van der Graaf, Tijdbetrokken vreemdelingschap, Apeldoorn 2016


Preken uit de serie Genade voor Genade

·*jrg. 2, no. 20 (9-3-1951) over Lukas 22:31-32jrg 3, no. 18 (5-2-1952) over Psalm 32:3-5jrg 5, no. 21 (19-3-1954) over Numeri 9:15-23jrg. 6, no. 17 (31-12-1954) over Numeri 11:20-21

*jrg. 7, no. 17 (20-1-1956) over Deuteronomium 34:5-6

idem, no. 25 (11-5-1956) over Handelingen 1:10-11

*jrg. 12, no. 2 (10-06-1960) over Handelingen 2:1-4ajrg. 13, no. 13 (10-11-1961) over Jozua 2:21bjrg. 13, no. 13 (9-11-1962) over Genesis 15:1-7

 

Lees verder: voor de gepubliceerde plaatsingslijst van het archief van de VU in Amsterdam met alle bewaarde stukken van ds. G. Boer

Lees verder:·voor recensies

  

  

 

·

 

Foto ds. G. Boer