Zo gezegd

Citaten ds. G. Boer

 ‘Al zou vandaag alle gereformeerde bloed uit de Hervormde kerk wegvloeien, dan zal de Heere ervoor zorgen dat er over vijftig jaar weer een volk is dat Hem vreest, omdat het Zijn kerk is’.1

 ‘Jongens, als jullie in donker Noord-Holland komen wonen, dan moet je trouw je kerkelijke bijdrage blijven betalen, want die dominee is tijdelijk maar God is eeuwig’. 1

 ‘De afgescheiden kerken zijn gesticht, maar de Hervormde kerk is geboren’. 1

 ‘Zelfs wanneer God met Zijn oordelen zal doortrekken en de gehele Hervormde kerk tot op haar fundamenten zou afbreken, dan nog blijven wij geroepen voor God en Zijn Woord te getuigen. Ook bij de ondergang zorgt God dat Zijn getuigenis niet versterft’. 1

 ‘Alle wetenschap, alle denkkracht van de mensheid loopt te pletter tegen het kruis van Christus’. 2

 ‘De sacramenten, Doop en Avondmaal zijn schilderijen, etsen waarin de belofte van het Evangelie, die ene kernbelofte van het Evangelie, ons des te beter te verstaan wordt gegeven’.3

 ‘De Doop is een kwitantie die God meegeeft. En die kwitantie is geldig op de hemelse bank. Met die kwitantie moet u naar de hemelse bank’.4

 ‘De kerk is geen vereniging. Sommigen denken dat wel eens. Ze denken dat ze zich erbij kunnen aansluiten en ervoor kunnen bedanken zoals het uitkomt. Maar dat kan niet. Voor de damclub kun je bedanken met een briefje. In de gemeente Gods word je echter geboren. Of je wordt er bij gebracht van buiten af’.5

 ‘God wil geen sierplanten en sierbomen in Zijn gemeente, hoe aangenaam ze ook mogen zijn. De Heere wil vruchtdragende bomen, opdat wij vruchten zouden dragen. Daarom zijn we op Gods tuchtschool,opdat wij de vruchtschool zouden meemaken’.6

 ‘Nu wil God geen lui volk, maar God wil een getraind volk, een geoefend volk’.7

 ‘Hij komt op ons aan en slaat ons incognito met de ene hand op de grond en met Zijn andere hand beurt Hij ons op’ 7

 ‘Christus is het wonder van de kerkgeschiedenis’.8

 ‘Genade is geen goedkope genade, geen vanzelfsprekende genade, maar een wondere genade. Genade brengt tot verwondering’ 9

'Het grootste gevaar van de gereformeerde gezindte is het automatisme' 10

 Over de menswording van Christus: 'Hij is bij ons in de straat komen wonen 11

'De catechismus is een parel' 12

'Levende leden drijven op de genade' 12

'De catechismus is een boekje met ruggegraat. En is in staat om een gemeente ruggegraat te geven. Het is opmerkelijk dat waar de avondiensten in verval raken en daarmee ook de catechismusprediking dat dit vooral in de morgendiensten doorvloeit. De gemeente raakt haar ruggegraat kwijt. Zij kent niet meer de samenvatting van het geloof'' 13

'Het geloof is als een spons dat zich zelf opzuigt aan Christus' 14

'Het geloof is als een klimop dat zich vastslingert aan Christus' 14

'Jezus is -o ontzettende werkelijkheid- niet gedood door het Woord, maar door de traditie'. 15 

'Wanneer de levende bediening van de Heilige Geest in en door de prediking wordt gemist, gebeuren er geen tekenen en wonderen meer door het Heilig Kind Jezus, maar maakt een dodelijke gerustheid zich meester van de gemeente uit'.16

'De crisis der gereformeerde gezindte is de nood om de verkiezende God, om de verzoenende Christus en de wederbarende Heilige Geest'. 16

'Zonder de levende Christus worden wedergeboorte, verbond en verkiezing tot stellingen of onderstellingen gereduceerd of tot het vormen van denken waarin de religie is ondergegaan'.16

'Het geheim van profetische geest, van de priesterlijke zelfverloochening  en van de Koninklijke moed om alleen te staan bij Bilderdijk, Da Costa, Groen van Prinsteren en vele anderen lag in de persoonlijke bekering tot God'.16

‘Velen zijn gered, zonder dat ze ooit in het water zijn gevallen’ ­17

"Want in de prediking  gebeuren geweldigde dingen. Daar wordt nota bene voor verbrijzelden van hart de deuren van het koninkrijk Gods wijd open gegooid. En voor alle onboetvaardigen wordt de deur dichtgesmeten. U hoort de deuren knerpen op hun scharnieren en in hun scharnieren”.18

 “Wanneer is een preek mooi en goed? Wanneer er wat gebeurt. Een preek is pas mooi en goed als er wat gebeurt.  Als er mensen worden ingezet en buitengezet”.18

“De twaalf artikelen zijn twaalf beloften. Het zijn twaalf touwen die van de hemel neerhangen naar de aarde, waaraan arme zondaren zich mogen vastklampen”.18

'Geheim van het verbond wordt altijd ontdekt aan mensen die voor het oordeel leren buigen' 19

'God begint niet bij het verkoren zijn, maar bij het verloren zijn' 19

'Christus is de spiegel van de verkiezing'19

'Wat is genade groot! Want de genade geeft onze eigengerechtigheid de doodsteek. Daar gaan we mee tegen de grond. En die genade openbaart zich als genade. 20

Bronnen:

 1. dhr. W.C. Oosterom uit Lunteren, de Waarheidsvriend
 2. Ds. G. Boer, Ik ben de Alpha, Huizen 1964, blz 11
 3. Ds. G. Boer, Het hart naar boven, Apeldoorn 2009, blz 27
 4. Idem, blz 31
 5. Idem, blz 50
 6. Preek over  2 Kor 12:7-8.
 7. Preek over Gen 32:24-27
 8. Preek over HC Zondag 5
 9. Preek over HC Zondag 18 vraag 47
 10. Preek over 1 Kor 15:1-4
 11. Preek over 2 Tim 3:16
 12. Preek over HC Zondag 20
 13. Preek over HC Zondag 23 vraag 59
 14. Preek over HC Zondag 23 vraag 60 en 61
 15. Referaat  Vernieuwing der prediking
 16. Referaat Crisis der Prediking
 17. Artikel Prediking Ds. G Boer door ds A. de Reuver
 18. Preek over HC Zondag 31
 19. Preek over 1 Kon. 19 vers 15 -18
 20. Preek over HC Zondag 18 vraag 48

 

 

Foto ds. G. Boer